Hos os er dit barns trivsel, udvikling og dannelse i centrum. I Spiren bliver dit barn mødt i børnehøjde med smil, høj faglighed og kærlig myndighed – forstået på den måde, at vi sætter rammerne og lader barnet vælge inden for rammerne. På den måde vil dit barn både føle sig set og forstået og opleve at have en demokratisk stemme.

Aldersopdelte grupper i børnehaven

I børnehaven kommer dit barn til at gå i en aldersopdelt gruppe. Her har vi fokus på de færdigheder, barnet har på det pågældende alderstrin. Gruppen har tilknyttet en eller flere primær-personer, som vil følge dit barn under hele dets ophold hos os. Det giver tryghed og trivsel for både børn og voksne.
I grupperne kan vi også trække på specialuddannet personale, hvis der er behov for det – fx dagtilbuddets sprogvejleder og motorikvejleder. Læs mere om, hvordan vi arbejder med dit barns sproglige og motoriske udvikling under Fælles i dagtilbuddet.

Hver 6. uge vælger vi et nyt tema, som er med til at sørge for en afvekslende hverdag. På den måde kommer mange forskellige paletter i spil, og dit barn får snust til nye og spændende emner.

Vores hus er opført i H-format. Det ene ben er indrettet med en vuggestue- og en personaleafdeling, og det andet ben er børnehaven. Som bindeled mellem de to bygninger har vi vores hyggelige fællesrum.

Udendørs kan dit barn boltre sig på vores store legeplads, som er opdelt i en vuggestue- og en børnehavedel. Inddelingen giver god mulighed for fri leg, og for at børnene kan udfolde sig motorisk med legeredskaber, som passer til deres alderstrin. Og det er nemt at finde en krog, hvor man kan lege alene, med en ven eller flere venner sammen.

Indendørs har både vuggestuen og børnehaven et motorik-rum.

Dit barn har sin egen garderobe i den tid, det går i henholdsvis vuggestue og børnehave i Spiren, men det har ikke nogen fast stue. Børnehaven er opdelt i funktionsrum, som er fleksibelt indrettede rum, som nemt kan tilpasses det aktuelle tema.

 

Spiren er normeret til 14 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. Der er 13 medarbejdere.

I børnehaveafdelingen er børnene opdelt i tre aldersgrupper, og hver gruppe har tilknyttet 1-2 primær-pædagoger.

Mini-gruppe og stor-børns-gruppe

Starter dit barn i vuggestuen, vil det i overgangen fra vuggestue til børnehave blive en del af vores mini-gruppe. Her arbejder vi på at skabe en tryg overgang til børnehaven.

Det sidste år i børnehaven vil dit barn komme med i vores stor-børns-gruppe og i Børneklubben – en klub for kommende skolebørn i Hjortshøj Dagtilbud og Kernehuset. I Børneklubben mødes alle dagtilbuddets stor-børns-grupper på tværs med det formål at skabe nye venskaber og relationer før skolestart. Læs mere om Børneklubben under Fælles i dagtilbuddet.

De fleste af vores børn starter på Virupskolen, når de når skolealderen, og vi har derfor et tæt samarbejde med skolen.

På Virupskolens hjemmeside kan du læse mere om, hvordan du som forælder kan støtte dit barn til en god skolestart – og hvilke arrangementer skolen inviterer til før skolestart.

Dagens aktiviteter

Vores åbningstider er:
6:30 – 17:00 (mandag til torsdag)
6:30 – 16:30 (fredag)

I Spiren følger dagen en bestemt rytme, som både er tryg og genkendelig, men også afvekslende for dit barn. Der er faste tidspunkter for samlinger, måltider, frugt og forskellige aktiviteter i løbet af dagen.

Vi planlægger dagens aktiviteter med udgangspunkt i den Pædagogiske Læreplan, som danner grundlag for det pædagogiske arbejde med børnene i hele Hjortshøj Dagtilbud.

I dagligdagen arbejder vi med seks læreplans-temaer, som understøtter dit barns udvikling og trivsel:

  • Alsidig personlig udvikling
  • Social udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science
  • Kultur, æstetik og fællesskab

Læreplanen beskriver, hvordan vi etablerer et pædagogisk læringsmiljø, der med leg, planlagte aktiviteter, spontane aktiviteter og daglige rutiner giver børnene mulighed for udvikling, læring og dannelse.

Traditioner

I Spiren følger vi årets højtider og inddrager dem i vores aktiviteter. Vi har desuden nogle særlige traditioner:

  • I april fejrer vi Spirens fødselsdag. På dagen inviteres forældrene, og børnene optræder med forskellige temaer

  • Ugen før efterårsferien afvikler vi den traditionelle Spiriade, hvor vi dyster i forskellige fysiske aktiviteter

  • I efteråret inviterer vi til bedsteforældredag. Her har vi forskellige aktiviteter, som børn og bedsteforældre kan være sammen om. Bedsteforældrene har madpakker med til sig selv og deres børnebørn

  • Dagen efter bedsteforældredagen inviterer vi til forældre-arbejdsdag. Her hjælper forældre os med mindre opgaver som fx at fylde sand i sandkasserne, at male eller udføre småreparationer ude eller inde

I Spiren tilbyder vi om morgenen havregryn med mælk til de børn, der ikke kan nå at spise hjemmefra. Morgenmaden er til 7:30, hvor vi går i gang med dagens program .

I øjeblikket har vi en madordning, hvor vi får leveret mad fra en ekstern leverandør
Mona's A/S. Normalt får vi rugbrødsmadder med pålægsfad eller en lun ret – alt sammen 80% økologisk.

Børnene spiser i deres aldersopdelte grupper, og alle børnehavebørn opfordres til at smøre deres egen mad. Vi bestræber os på, at måltiderne skal være hyggelige og rare samlingspunkter, hvor vi også lærer børnene at holde god bordskik.

Spirens forældreråd står for en frugtordning, som du som forælder kan tilmelde dit barn.

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme, om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning, eller om vi skal have madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

Vi har en politik om åbenhed og indflydelse. Det betyder, at vi gerne vil have dine tilbagemeldinger om det, du undrer dig over – men også gerne det, du glæder dig over. Vi prioriterer den åbne dialog om stort og småt. I Spiren siger vi: ”Vi vil så gerne fortælle, hvorfor vi gør, som vi gør”. Og hvis vi kan gøre det bedre, vil vi gerne det.

Læs mere om vores forældresamarbejde under Fælles i dagtilbuddet.

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i Spiren og Hjortshøj Dagtilbud som helhed.

Se, hvad vores bestyrelse og forældreråd arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.