Dagplejen i Hjortshøj Dagtilbud har 11 dagplejere, som dækker et stort geografisk område. Fra Hårup og Mejlby til Elev og Hjortshøj.

Hver dagpleje er normeret til fire børn, og med så små enheder får dit barn en tryg og social hverdag, hvor det kommer tæt på de andre børn og dagplejeren.

Samarbejde på tværs

I dagplejen har vi en god samarbejdskultur. Dagplejerne arbejder sammen i mindre grupper af 3-4 dagplejere. Vi mødes på legepladsen, på de lokale institutioner som fx skoler og forsamlingshuse og i den fælles legestue én gang om ugen. I gruppen vil dit barn danne venskaber på tværs og opleve sammenholdet og glæden ved at være en del af et større fællesskab.

Legestue med flere børn

Dagplejerne i Hårup, Mejlby, Elev og Hjortshøj har en fælles legestue. Den er indrettet i den gamle pedelbolig ved Virupskolen i Hjortshøj. Her har den pædagogiske leder af dagplejen også sit kontor, og her mødes dagplejerne på skift. Legestuen har gode rammer for udfoldelse både indendørs og udendørs i haven og i den nærliggende skov. Det benytter vi os flittigt af, så dit barn også kommer tæt på naturen.

Fast vikar ved ferie og sygdom

Dagplejen i Hjortshøj Dagtilbud har en fast vikar, som dækker alle dagtilbuddets dagplejere under ferie, sygdom, kurser m.v. Vikaren deltager også i dagplejens fælles legestue, og derfor kender alle børnene vikaren. Det har den fordel, at dit barn møder et kendt ansigt, når det skal passes af en anden. Det giver tryghed for både børn og forældre.

Dagplejen er indrettet med et legeværelse og spiseplads i et privat hjem, og derfor er der stor forskel på, hvordan der ser ud. Til gengæld er vi gode til at udnytte de fælles nærområder, og vi er alle optaget af at skabe trygge rammer for dit barn. Når man er tryg, er der nemlig plads til trivsel, udvikling og læring.

 

Dagplejen i Hårup, Mejlby, Elev og Hjortshøj er normeret til 40 børn i alderen 0-3 år. Der er 11 medarbejdere – heraf 10 fuldtidsdagplejere, en fast vikar.

Dagens aktiviteter

Dagplejens åbningstider er:
6:30–17:00 (mandag til torsdag)
6:30- 16:30 (fredag)

Den enkelte dagplejer tilrettelægger selv dagens aktiviteter med udgangspunkt i den Pædagogiske Læreplan, som danner grundlag for det pædagogiske arbejde med børnene i hele Hjortshøj Dagtilbud. Læreplanen beskriver, hvordan vi etablerer et pædagogisk læringsmiljø, der med leg, planlagte aktiviteter, spontane aktiviteter og daglige rutiner, giver børnene mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes. 

Traditioner

Vi følger traditioner og højtider som fastelavn, påske og jul og inddrager dem i vores aktiviteter. Derudover har vi nogle særlige traditioner:

  • I maj måned holder vi ”Dagplejens dag”. Til begivenheden inviteres alle dagplejens forældre. Arrangementet afvikles på skift i Mejlby, Hårup, Elev og Hjortshøj.
  • I december fejrer vi bl.a. julen med Lucia-optog i nærområdet. På dagen inviteres alle forældre.

Dagplejeren sørger for mad og drikke til alle måltider, og ved valg af mad lægger vi stor vægt på økologi.

Vi prioriterer, at måltiderne skal være hyggelige, og at der er tid nok til at spise. På den måde bliver måltiderne et hyggeligt samlingspunkt i hverdagen.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

Vi lægger stor vægt på et godt samarbejde med forældre, og vi prioriterer den åbne dialog. Det betyder, at vi rigtig gerne vil have dine tilbagemeldinger, når der er noget, du undrer dig over, men også gerne når der er noget, du glæder dig over.

Foruden den daglige dialog, inviterer dagtilbuddet dig til samtaler om dit barns udvikling og trivsel.

En tryg start i dagplejen

Vi vil gerne give dit barn en så tryg og harmonisk start i dagplejen som muligt. I den første tid prioriterer vi derfor at skabe tryghed og genkendelighed i den lille gruppe hjemme i dagplejen. Først når dit barn føler sig trygt, bevæger vi os ud i de lidt større fællesskaber.

Læs mere om vores forældresamarbejde under Fælles i dagtilbuddet.

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i dagplejen og i dagtilbuddet som helhed.

Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.