Du er den, der kender dit barn bedst, og din viden skal være med til at understøtte dit barn bedst muligt i hverdagen. Samtidig kan personalet i institutionen eller dagplejen have en viden om dit barn fra dagplejehjemmet, vuggestuen eller børnehaven, som kan være gavnlig for dig. Det kan være hændelser fra hverdagen, som vi gerne vil dele med dig. Men det kan også være mere generelle iagttagelser i forhold til dit barns sociale, motoriske eller sproglige udvikling, som vi synes, der skal tages hånd om. Med andre ord – vi har alle en viden om barnet fra forskellige sammenhænge, og den viden skal vi dele for at sikre dit barns udvikling og trivsel bedst muligt.

Kommunikation

Vi prioriterer den direkte dialog, og meget kommunikation vedrørende dit barn foregår, når du afleverer og henter barnet. Men nogle gange er der brug for en lidt mere struktureret samtale, og derfor inviterer vi også til forskellige møder:

  • Velkomstmøder med forældre i grupper
  • 3-måneders samtaler i afdelingerne
  • Trivselssamtaler, hvis der er behov for det
  • Samtaler ved overgang fra vuggestue til børnehave
  • Samtaler ved overgang fra børnehave til skole

I hverdagen bruger alle afdelinger BørneIntra til mere generelle, skriftlige informationer. På BørneIntra finder du både opslag og personlige beskeder.

Forældrearrangementer

I Hjortshøj Dagtilbud inviterer vi også til fælles arrangementer. Her har forældre mulighed for at møde hinanden, men også blive klogere på forskellige emner som fx mobning, børns sprogtilegnelse, motorik, robusthed søvn og meget mere.

En tryg start for dit barn

Vi vil gerne give dit barn en så tryg og harmonisk start hos os som overhovedet muligt. Derfor aftaler vi sammen med dig, hvordan opstarten skal forløbe. Vores erfaring er, at opstarten forløber bedst, hvis du er sammen med dit barn i de første dage og derefter lader barnet være alene hos os i nogle korte dage. Vi holder hele tiden øje med, hvordan dit barn reagerer på opstarten, og hvis det er nødvendigt, ændrer vi planen.

Læs mere i vores velkomstfolder her.

Forældreråd i afdelingerne

Alle afdelinger har et forældreråd, som vælges hvert år. Forældrerådene består af fem forældrerepræsentanter, en medarbejderrepræsentant og en pædagogisk leder.

I forældrerådet kommer du tæt på dagligdagen i afdelingen og de overvejelser, der ligger bag vores pædagogik og aktiviteter. Du er med til at drøfte udvikling og tiltag, som har betydning for børnene og fællesskabet i afdelingen. Som medlem af forældrerådet er du dermed med til at skabe en gensidig forståelse mellem forældre og medarbejdere om værdier og retningslinjer, og det skaber rammerne for et godt samarbejde.

Som medlem af forældrerådet har du desuden mulighed for at blive afdelingens repræsentant i dagtilbuddets bestyrelse.

Læs mere om forældreråd og bestyrelser under aarhus.dk/demokrati.

Bestyrelsen i dagtilbuddet

Som en del af vores bestyrelse, er du med til at sikre et godt samarbejde mellem forældre, medarbejdere og ledelsen på tværs af afdelingerne. Bestyrelsen består af en repræsentant fra hvert af forældrerådene; det vil sige fire forældre, to medarbejdere, dagtilbudslederen og en pædagogisk leder i dagtilbuddet.

I bestyrelsen får du indflydelse på hverdagen i dagtilbuddet, og du er med til at præge de beslutninger, som dagtilbudslederen træffer på dagtilbuddets vegne. I bestyrelsen har du mulighed for at bringe dine synsvinkler i spil, når I for eksempel skal udarbejde principper for dagtilbuddet.

Hvis du ønsker kontakt til bestyrelsen, kan du kontakte repræsentanten i din afdeling. Du er også velkommen til at kontakte dagtilbudsleder Helle Bennekov Schjødt på hebs@aarhus.dk.

Formand

Anders Vinding, Solsikken

Næstformand

Kristian Langhoff, Bifrost

Medlemmer

Anne Grand, Spiren
Dorte Olsen (personale), Dagplejen
Neel Kielberg-Nielsen (personale), Spiren
Trine Løwenstein (pædagogisk leder), Solsikken
Lars Lunde-Kristensen, Dagplejen

Her finder du referaterne fra bestyrelsens møder.

REFERATER FRA BESTYRELSESMØDER

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015